ویلای جنگلی

سه خوابه 

با سه تخت دو نفره 

اجاره در نوروز 97 از شبی 710هزار تومان 

متل قو :محله سی سرا