نوع گشت

تعداد قیمت(تومان)

2گشت (شهر پارسه+شیراز گردی یا بافت قدیم)+ترنسفررایگان

بیشتر از 2نفر  70/000
3گشت (شهرپارسه +شیراز گردی+بافت قدیم)+ترنسفر رایگان بیشتر از 2 نفر  85/000
4گشت (شهر پارسه+شیراز گردی+بافت قدیم+پاسارگاد) +ترنسفررایگان بیشتر از 2نفر  145/000

 

شیرازگردی:باغ ارم،حافظیه،آرامگاه سعدی،باغ دلگشا،دروازه قرآن و خواجوی کرمانی

شهرپارسه :تخت جمشید و نقش رستم

بافت قدیم :مسجدخواحه نصیرالملک،نارنجستان قوام،خانه زینت الملک،ارگ کریم خان،حمام وکیل،بازار وکیل و سرای موشیر

پاسارگاد:مجموعه جهانی پاسارگاد،مقبره کوروش کبیرو کاخ اختصاصی کوروش

 

توضیحات:گشت ههای نیمروزی به همراه راهنما،پذیرایی،پرداخت ورودی ها و ترنسفر می باشد.