تورگردشگری شرح تور قیمت (تومان)

روستای رمین (50 کیلومتری چابهار)

ساحل صخره ای،اسکله ماهیگیری،تالاب لیپار،دریاچه صورتی،درخت کهنسال،درخت انجیر معابد،کوه های مریخی،پنجه آفتاب،ساحل شنی،همراه با پذیرایی میان وعده 60/000
روستای تیس(20 کیلومتری چابهار) قلعه پرتقالی ها،مسجد جامع روستا،باغ گیاه شناسی،غار سه گانه بان مسیتی،تمساح پوزه کوتاه گاندو،بقعه سیدغلام رسول،بافت قدیمی روستا،پلاژساحلی،همراه با پذیرایی میان وعده 45/000
تورگل افشان (130 کیلومتری چابهار) پدیده نادرگل افشان،کوه های مریخی،همراه با پذیرایی میان وعده 85/000
رمین+ گواتر(120کیلومتری چابهار) توررمین+جنگل حرا،بدون قایق سواری،دیدن دلفین ها وپرندگان مهاجر،پسابندر،بریس ونقطه صفر مرزی همرا هبا پذبرایی میان وعده 85/000
فرودگاه(40 کیلوکنری چابهار) ترانسفررفت وبرگشت فرودگاهی 50/000
بندرکنارک(50 کیلومتری چابهار)

اسکله سنگی کنارک (بزرگترین اسکله ماهیگیری ایران)،بازار سنتی،بافت قدیم شهر،همراه با پذیرایی میان وعده

(که در یکی از ترانسفرهای رفت یا برگشت برگزار می شود)

40/000