گشت جزیره قشم شامل: 

 

خدمات  نرخ به تومان 
ترنسفر رفت و برگشت راه آهت به قشم+بلیت کشتی+گشت جزیزه 75/000
ترنسفر رفت و برگشت از هتل  به فرودگاه+گشت جزیره  55/000
ترنسفر رفت و برگشت از راه آهن بندر عباس به قشم +بلیت کشتی  55/000
ترنسفر رفت و برگشت از هتل به فرودگاه  40/000
گش جزیره شامل :غار خوربس،جزایر ناز،برکه خلف،دره ستاره ها و جنگل حرا  35/000
گشت جزیره هنگام شامل: قایق سواری،بازدید از آکواریوم طبیعی،ساحل نقره ای و دلفین ها  45/000
گشت ویژه:تنگه چاهکوه،جنگل حرا،چاه های تلا،لنجسازی با موسیقی محلی (حداقل 4 نفر) 

65/000

 

توضیحات : 

حداقل نفذات برای خدمات ترنسفر رفت و برگشت 2 نفر میباشد.

در صورت نامساعد بودن شرایط جوی هزینه مابه التفاوت به عهده مهمان میباشد.

هزینه بار اضافی به عهده میهمان میباشد.

گشت ها به صورت گروهی انجام میشود.