هتل 3 ستاره عرش 

مشهد،خیابان دانش غربی

خدمات: ترنسفر رفت و برگشت و سرویس به حرم