هتل 3 ستاره هاترا 

مشهد،سرشور 37

خدمات: استقبال رایگان،2 نوبت سرویس به حرم 

شروع قیمت از :