هتل 3 ستاره دیپلمات 

مشهد، میدان راه آهن 

خدمات: ترنسفر رفت و برگشت،18 نوبت سرویس به حرم ،سوناو استخر رایگان 

شروع قیمت از :