هتل 3 ستاره آیران 

مشهد،خیابان امام رضا 10

شروع قیمت از :