هتل 2 ستاره فرزانگان 

مشهد،خیابان آخوند خراسانی

شروع قیمت از :