هتل 3 ستاره تهران 

مشهد،خیابان امام رضا 8

شروع قیمت از :