نام تور:

تور یکروزه کلاردشت و کندلوس

مکان مورد بازدید :

جاده عباس آباد،جنگل کلاردشت و تاب سواری ،رودخانه رودبارک ،خرید سوغات ،بازدید از موزه و باغ کندلوس کجور 

خدمات تور:

یک وعده نهار،دو وعده پذیرایی،بیمه،راهنما ،ترنسفر