نام تور:

آب گرم لاویج و بازار رویان

مکان مورد بازدید:

پارک نور،لاویج،آب گرم،بازاررویان

خدمات تور:

یک وعده ناهار،دووعده پذیرایی،ترنسفر،راهنماوبیمه