7شب و 8 روز اقامت با صبحانه، ترنسفر فرودگاهی، بیمه، راهنما

3 شب تفلیس،4 شب باتومی 

از 9 فروردین 97 تا 16فروردین 97 

هواپپیمایی تابان

 

قیمت: 2/600/000  تومان