5 شب و 6 روز اقامت در هتل با صبحانه،ترنسفر فرودگاهی،بیمه، راهنما 

زاگرس 

از 27اسفند 96 تا 3 فروردین 97

هواپیمایی تابان 

1/595/000  تومان