b_400_400_16777215_00_images_keshvarha_malaysia.jpg-2.jpg

7 شب و 8 روز 

7 شب و 8 روز اقامت با صبحانه، راهنما، بیمه، سیم کارت، ترنسفر فرودگاهی، گشت شهری با نهار

نوروز 97 

رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر

قیمت :3/950/000 تومان