6 شب و 7 روز  اقامت در هتل با صبحانه، نهار و شام،ترنسفر فرودگاهی،بیمه و راهنما

 

رفت و برگشت با پرواز