7 شب و8 روز اقامت با صبحانه، بیمه، راهنما، گشت شهری ،سیم کارت، ترنسفر فرودگاهی و پرواز داخلی بین شهری

3 شب بانکوک،4 شب پوکت 

6 فروردین 97 تا 14 فروردین 97

رفت و برگشت با ماهان  

4/980/000 تومان 

 

در صورت درخواست اقامت 4 شب بانکوک و 3 شب پوکت مبلغ 40 هزار تومان کسر میشود.